Drzewiej na Polesiu

1.Wstęp

2.Polesie od urodzenia do dojrzałości

3.Tramwaj-wybawiciel przymusowych piechurów

4.Polesie przed wojną

5.Przygotowania do wojny i początek okupacji.

6.Nieznana karta z historii Łodzi

7.Po wyzwoleniu Łodzi

8. Łódź-Stolicą,Polesie na indeksie

9.Ludzie Polesia

10.Dzieci Osiedla

11.Foto - Starocie

12.Polesie na fotografii

13.Reminiscencje

14.Dylemat ...

15.Willowe cmentarzysko...

16.Ostatni rozdział

Postscriptum…..


1. Wstęp
  Przedstawiam wspomnienia i opowieści z historii Osiedla Montwiłła Mireckiego sięgające sprzed pół wieku i więcej. Jako nestor tego Osiedla - mieszkam tu od lipca 1937r./minus okupacja/ - wspierając się pamięcią i możliwościami komputera, a także nielicznymi archiwaliami, pragnę "pospacerować" z Wami zapomnianymi szlakami po Polesiu, bo tak wówczas potocznie zwało się Osiedle M.Mireckiego. O ile ktoś chciałby włączyć się aktywnie w ten "spacer" wzbogacając go wspomnieniami i materiałami, to podaję kontakt:
Zbigniew Fornalski

Łódź dn.5.II.2009r.NIEZAPOMNIANA CZARNA ROCZNICA

14.I.1940r.- noc - 70 lat temu

Wysiedlenie całego Osiedla /w 15 min./do obozu, w Łodzi na ul.Łąkową14 styczeń 2010r.Sekretarz Miasta Łodzi - Jan Witkowski / Prezydent Miasta zachorował/Przewodniczący Rady Osiedla - Tadeusz KrzemińskiPrzewodnicząca Zarządu Rady Osiedla - Krystyna Trojanowska

15.I.2010r. w URZĘDZIE MIASTA ŁODZI
odbyła się
Sesja Naukowa
"Wysiedlenia mieszkańców Łodzi w r.1940"

również
Artykuł Anny Gronczewskiej w Dzienniku Łódzkim z dn.15.I.2010r.
p.t."Wynocha, tu będą Niemcy".
/

zumi