Drzewiej na Polesiu

1.Wstęp

2.Polesie od urodzenia do dojrzałości

3.Tramwaj-wybawiciel przymusowych piechurów

4.Polesie przed wojną

5.Przygotowania do wojny i początek okupacji.

6.Nieznana karta z historii Łodzi

7.Po wyzwoleniu Łodzi

8. Łódź-Stolicą,Polesie na indeksie

9.Ludzie Polesia

10.Dzieci Osiedla

11.Foto - Starocie

12.Polesie na fotografii

13.Reminiscencje

14.Dylemat ...

15.Willowe cmentarzysko...

16.Ostatni rozdział

Postscriptum…..

10.Dzieci Osiedla.

A.Tym wojna odebrała dzieciństwo.


Grupa dzieci przed jednym z osiedlowych bloków.


Dzieci z Osiedlowego Przedszkola - lata 1935/36.


Dzieci w swoim przedszkolnym ogródku - między suszarniami, lata 1935/36.


B. Tym powojenna bieda okaleczyła dzieciństwo.


Kierowniczka Przedszkola nr.12 - Irena Czyżewska w gronie dzieci - r.1953.

Powitanie Nowego Roku 1954, w Przedszkolu nr.12 na ul.Daniłowskiego 2 - 8.I.1954r.

Witanie następnego Nowego Roku - 1955r.

Przedszkole nr.12 - I Grupa - r.1962.

Dzieci Przedszkola nr.12 na wycieczce - r.1967.

Spacer dzieci z Przedszkola nr.12 po Osiedlu M.Mireckiego - r.1969.