Drzewiej na Polesiu

1.Wstęp

2.Polesie od urodzenia do dojrzało¶ci

3.Tramwaj-wybawiciel przymusowych piechurów

4.Polesie przed wojn±

5.Przygotowania do wojny i pocz±tek okupacji.

6.Nieznana karta z historii Łodzi

7.Po wyzwoleniu Łodzi

8. ŁódĽ-Stolic±,Polesie na indeksie

9.Ludzie Polesia

10.Dzieci Osiedla

11.Foto - Starocie

12.Polesie na fotografii

13.Reminiscencje

14.Dylemat ...

15.Willowe cmentarzysko...

16.Ostatni rozdział

Postscriptum…..

Ostatni Rozdział – Dorota Fornalska
   Pod koniec stycznia 2011 skontaktował się z Tat± pan Marcin Kurek nauczyciel historii w Gimnazjum nr 19 przy ul. Wapiennej. Dowiedział się, o stronie internetowej poświęconej historii Osiedla; chciał się dowiedzieć czy byłoby możliwe zorganizowanie wycieczki zainteresowanych gimnazjalistów i oprowadzenie ich po Osiedlu przez Tatę. Oczywiście Tata się zgodził, mówił o tej propozycji z dum± – opowie o historii miejsca, które ukochał, przekaże wiedzę kolejnemu pokoleniu. Do oprowadzania przygotowywał się bardzo solidnie – ustalił plan, nawi±zał kontakt z Zarz±dem Wspólnoty prosz±c o możliwosć uruchomienia syreny umieszczonej na jednym z bloków – tej samej, która we wrześniu 1939 roku ostrzegała mieszkańców Osiedla o nalotach, zaprojektował i wydrukował pocztówki upamiętniaj±ce tę wspóln± wycieczkę, które po jej zakończeniu chciał dać młodzieży. Wycieczka się odbyła, syrena zawyła trzy razy i Tata wrócił do domu. Podzielił się jeszcze ze swoj± żon± wrażeniami, był bardzo zadowolony. Po kilku minutach już nie żył. Po paru tygodniach porz±dkując Taty komputer natknęłam się na wymianę korespondencji między Nim a p. Marcinem Kurkiem. Napisałam, że Tata nie żyje. Pan Marcin przyj±ł to z duż± przykrosci± i powiedział, że ma film - wycieczka była filmowana przez uczestników. Po jakimś czasie otrzymaliśmy to nagranie staj±c się właścicielami niezwykłej pami±tki rodzinnej – filmu z ostatniej godziny życia Taty, kiedy z dum± i radości± przekazuje młodemu pokoleniu wiedzę o miejscu dla siebie bardzo drogim, które darzył miłości± szczególn±. Zdecydowaliśmy, że umieścimy fragmenty filmu na tej stronie.

Dorota Fornalska fordor@wp.p

Tomasz Fornalski