Drzewiej na Polesiu

1.Wstęp

2.Polesie od urodzenia do dojrzałości

3.Tramwaj-wybawiciel przymusowych piechurów

4.Polesie przed wojną

5.Przygotowania do wojny i początek okupacji.

6.Nieznana karta z historii Łodzi

7.Po wyzwoleniu Łodzi

8. Łódź-Stolicą,Polesie na indeksie

9.Ludzie Polesia

10.Dzieci Osiedla

11.Foto - Starocie

12.Polesie na fotografii

13.Reminiscencje

14.Dylemat ...

15.Willowe cmentarzysko...

16.Ostatni rozdział

Postscriptum…..

9./ Ludzie Polesia.

a/ Najbardziej znani

Fragment strony - www.osiedlemireckiego.pl

  "...zamieszkała tam lepiej uposażona inteligencja: artyści, urzędnicy samorządowi, adwokaci, nauczyciele, lekarze, policjanci, kolejarze, wojskowi. Wśród nich było wielu ludzi wybitnych, zasłużonych dla Łodzi, ale także kraju, m.in. Karol Hiller, Katarzyna Kobro i jej mąż Władysław Strzemiński, Marian Minich - dyrektor Muzeum Miejskiego Historii i Sztuki w Łodzi, Antoni Purtal - ławnik Rady Miejskiej w Łodzi, Feliks Paszkowski i jego żona Irena Paszkowska z Walczaków oraz Anna Rynkowska - historyk w oddziale Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi, Adam Walczak - wiceprezydent Łodzi, Stefan Wegner - artysta plastyk."
  "Zapraszamy do zapoznania się z historią osiedla oraz innymi informacjami na stronie internetowej www.osiedlemireckiego.pl"

b/ Znani, nieznani, lub zapomniani.
  Profesor Wojciech Noszczyk - wybitny specjalista chirurgii naczyniowej. Kierownik I Kliniki Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej w W-wie, Redaktor Naczelny "Polskiego Przeglądu Chirurgicznego", autor wielu książek i podręczników chirurgicznych i t.d it.d. Przeprowadził ok. 10 tys. operacji.
Grażyna Staniszewska w latach 1951-54 występowała w amatorskim teatrze w Łodzi. Aktorka teatrów warszawskich: Narodowego (1960-74)-/debiut teatralny 29.X.1960r./ i Dramatycznego (1974-81). Pod koniec lat 90-tych aktorka całkowicie zrezygnowała z zawodu. (w/g Film Polski.pl)